Yaşlı Kemikler – Gary Snyder

Orada bir yerde dolanırken, yiyecek peşinde,
bir kök, bir kuş ötüşü, çitleyebileceğin bir tohum
yolarak, kazarak, kapan kurup, yakalayarak
      kıt kanaat geçinmek,

çarşağın tozlu yamaçlarında yiyecek yok—
biraz taşı—biraz ara,
aç bir rüyaya yat.
Geyik kemiği, Yaban koyunu,
      kemikler eve hasret.

Oralarda bir yerde
yaşlılar için bir türbe,
yaşlı kemiklerin tozu,
eski şarkıların ve masalların.

Ne yemiştik—kim ne yemişti—
      nasıl galip geldik hepimiz.

Gary Snyder
Çeviren: İnan Mayıs Aru

Patreon ile ABONE olarak bağımsız yayıncılığı destekleyin!
Become a patron at Patreon!