Vatanımıza – Mahmud Derviş

Vatanımıza,
ki odur tanrı sözüne yakın,
bulutlu bir tavan
Vatanımıza,
ki odur isim tamlamalarından uzak,
haritası gaybın
Vatanımıza,
ki odur bir susam tanesi kadar ufak
semavi bir ufuk… ve saklı bir koyak
Vatanımıza,
ki odur bir keklik kanadı gibi gariban
kutsal kitaplar… ve bir kimlik yarası
Vatanımıza,
ki odur paramparça tepelerle çevrili,
yeni bir mazinin pususu,
Vatanımıza, ki o bir savaş ganimeti
yana yakıla ölme hürriyeti
ve vatanımız, kanlı gecesinde
bir mücevherdir uzakların uzağına parıldayan
ve dışarıdakileri aydınlatan…
Bize gelince, içindekiler,
boğuluruz daha da!

Mahmud Derviş
Çeviren: İnan Mayıs Aru


Patreon ile ABONE olarak bağımsız yayıncılığı destekleyin!
Become a patron at Patreon!