Tsoai-talee’nin Sevinç Şarkısı

Ben bir tüyüm, ışıl ışıl gökte
Ben mavi atım ovada koşan
Ben balığım dönüp parıldayan, suda
Ben bir çocuğu izleyen gölgeyim
Ben akşam ışığıyım, çayırların parıltısı
Ben rüzgârla oynayan bir kartalım
Ben bir dizi parlak boncuğum
Ben en uzak yıldızım
Ben ayazıyım şafağın
Ben uğultusuyum yağmurun
Ben kar yüzeyindeki ışıltıyım
Ben ayın bir göldeki uzun şavkıyım
Ben dört renkli bir alevim
Ben alacakaranlıkta ötede dikilen geyiğim
Ben bir sumak tarlasıyım ve çayır turbu
Ben uçan kazların yayıyım kış göğünde
Ben genç bir kurdun açlığıyım
Ben tüm düşleriyim bu şeylerin
Görüyorsun ya, canlıyım, canlıyım
İyidir aram yeryüzüyle
İyidir aram tanrılarla
İyidir aram tüm güzel şeylerle
İyidir aram Tsen-tainte’nin kızıyla
Görüyorsun ya, canlıyım, canlıyım

N. Scott Momoday
Çeviren: İnan Mayıs Aru
Görsel: N. Scott Momoday, Kiowa Year 1849

Amerika’nın yerli halklarından Kiowa halkı arasından çıkan günümüzün en önemli şairlerinden Scott Momaday’in kabilesi tarafından verilen adı Tsoai-talee, “kaya ağacı oğlanı” anlamına gelir ve bebekken Kiowa geleneğinin kutsal mekanlarından biri olan Wyoming’teki volkanik dağ Devil’s Tower’a götürülmesi üzerine kendisine verilmiştir. Tsen-tainte (Beyaz At) de Kiowa tarihinin büyük şeflerinden birisi ve Momaday’in de  beslendiği yerli sanatlarından “kebir sanatı/ledger art” hareketinin temsilcilerindendir. Kebir sanatı adını, o dönemin kıt imkânlarında, yerliler için kolay ulaşılır bir çizim zemini olan defter-i kebir/muhasebe defterlerinin boş sayfalarına yapılan çizimlerden alır.

Patreon ile ABONE olarak bağımsız yayıncılığı destekleyin!
Become a patron at Patreon!