Öyle Yerlerde – Uygur Şiiri

Sıra sıra kat kat duran dağlarda
sakin ve tenha dağ ormanında
ardıç ağaçları altında
akar sular boyunda
sevinçle uçuşan kuşçukların toplaştığı
bir şeye bağlanmadan
öyleceliğe (tathata) varmalı öyle yerlerde!

İç içe, derin, kat kat, dağlarda
eski, kadim dağ ormanında
yüce, yalçın kayalık doruklar altında
tam bir sessizlik içinde
karanlık, gölgeli ağaçlar arasında
ince mavi suların kıyısında
hiçbir şeye ilenmeden
dalınca (dhyana) dalmalı öyle yerlerde!

Derin dağların köşesinde, eteğinde,
sevimli dağ ormanında
süzülüp akan sular arasında
ıpıssız tenhalıkta
sekiz türlü yel ile kımıldamadan
serilip orada sabırla, yalnız
öyleceliğe varmalı öyle yerlerde!

Göverip duran güzel dağlarda
gönle yaraşır tenhalarda
sık, yoğun söğütlüklerde
köpürüp duran gölcüklerde
başta göz tüm duyulardan sıyrılıp
göründüğü, bilindiği gibi olan yerlerde
hiçbir arzu beslemeden
öyleceliğe varmalı öyle yerlerde.

Doğa içinde yapılan meditasyon zevkini anlatan, tahminen 11-12. yüzyıldan kalma Buddhacı bir anonim Uygur şiirini farklı Türkçe çevirilerini orijinaliyle karşılaştırarak, Uygurca sözlükler ve Buddhacı terminoloji ışığında naçizane çeviri çabam.

İnan Mayıs Aru

Patreon ile ABONE olarak bağımsız yayıncılığı destekleyin!
Become a patron at Patreon!