İçeride – Kabir

Şu kil testinin içinde hep çamlı dağlar, vadiler
ve çamlı dağlarla vadilerin yaratıcısı da içeride.
Yedi derya ve milyarlarca yıldız hep içeride.
Kalp altını sınayan, cevherin hasını gösteren asit,
Telsiz tezenesiz çalan müzik, tüm suların pınarı,
Doğrusunu istersen bak, diyeyim sana;
Dinle dostum: benim sevgili Tanrım içeride!

Kabir
Çeviren: İnan Mayıs Aru

Patreon ile ABONE olarak bağımsız yayıncılığı destekleyin!
Become a patron at Patreon!