Güneşe Öfkelen – Robinson Jeffers

Kamuya mal olmuş kimselerin yalanlar yayması
Yeni hikâye değil. Tarihteki cumhuriyetler gibi
Amerika’nın da kabullenmesi gerektiği imparatorluk ve yozluğu
Yıllardır bilinen şey.

Batıyor diye güneşe öfkelen
Böyle şeyler kızdırıyorsa seni. Fır dönen tekere bak sen,
Onların alayı o tekere bağlı, o insanlar, o savaşçılar,
Şu Cumhuriyet, Avrupa, Asya.

Seyreyle el kol hareketlerini.
Seyreyle düşüşlerini. Çete yalanın buyruğundadır, tutkulu
insan üstüne düşeni yapar, hakikate duyulan soğukkanlı tutku
sürüyle avlanmaz asla.

Catullus değilsin sen, biliyorsun,
Sana düşmez Sezar’ın yavanlıklarını hicvetmek. Yanına bile
Yaklaşmazsın Dante’nin ayaklarının, ne de onun o leş
Politik hınçlarının.

Bırak oğlanlar zevk peşinde koşsun ve adamlar
iktidar kavgasına tutuşsun ve kadınlar da şöhret belki.
Bırak kullar kulluk etsin Reis’e ve enayiler aldatılsın.
Seninle ilgisi yok bunların.

İsimsiz maruzat.

Robinson Jeffers
Çeviren: İnan Mayıs Aru

Patreon ile ABONE olarak bağımsız yayıncılığı destekleyin!
Become a patron at Patreon!