Doğanın Hakikati – Keiji Nishitani

Dünyadaki her şey öyle ya da böyle birbirine bağlıdır. Hiçbir şey diğer her şeyle bir şekilde ilişki içine girmeden varlık gösteremez. Bilimsel düşünce bunu doğadaki nedensellik yasaları üzerinden okur; mitsel-şiirsel imgelem organik, canlı bir bağ algılar; felsefi akılsa mutlak Bir üzerine düşünür. Oysa burada daha temel düzeyde bir üçlü birlik sistemi görülebilir: Sunyata (boşluk) alanında her şey bir diğerinin efendisi ve hizmetlisi olma süreci içindedir. Bu sistemde her şey kendi olmayışında kendidir ve kendi oluşunda kendi değildir. Varlığı kendi hakikatinde bir yanılsama ve kendi yanılsaması içinde bir hakikattir. Bu ilk duyulduğunda kulağa tuhaf gelebilir ancak aslında, sayesinde her şeyin bir araya geldiği ve birbiriyle ilişkiye girdiği bir gücü, kadim zamanlardan beri “doğa” (physis) adıyla anılan bir gücü ilk kez tam anlamıyla kavramamızı da bu düşünce sağlar.

Keiji Nishitani
Çeviren: İnan Mayıs Aru
Görsel: Katherine Gravett

Bu pasaj 20. yüzyılın büyük Japon filozoflarından Keiji Nishitani’nin Religion and Nothingness kitabından alınmıştır. 1961 yılında ilk baskısı yapılan bu kitapta Nishitani, Mahayana Budizm perspektifinden nihilist düşünceyi ele almaktadır.

Patreon ile ABONE olarak bağımsız yayıncılığı destekleyin!
Become a patron at Patreon!