Deli Çiftçi, Dalgalandırarak Pütürlü Daldan Bayrağını, Ayrılıyor İttifaktan – Wendell Berry

İktidar ve paranın ittifakından,
iktidar ve sırların ittifakından,
hükümet ve bilimin ittifakından,
hükümet ve sanatın ittifakından,
hırs ve cehaletin ittifakından,
deha ve savaşın ittifakından,
dış uzay ve iç boşluğun ittifakından,
usulca ötelere yürüyüp gidiyor Deli Çiftçi.
Bir tek o var ama o gidiyor yine de.
Dönüyor yuvası bildiği küçük memlekete,
bir uçtan bir uca yürüyebileceği ufak ülkesine.
Gölgelikler içinde gidiyor yöre ormanına
ve gidiyor aydınlıklar içinde yöre çayırları ve tarlalarına.
Komşularına ihtimam göstermeye gidiyor,
Komşularının ihtimamına gidiyor.
Potlaç yemeğine gidiyor, bir öğün ki
her bir evden her bir evin açlığına karşılık gelen.
Gidiyor sabahın er vaktinin
ve bir yere gitmediği günlerin sükûnetine.
Çağırıyor komşularını kutsallığına
her birinin ayrı ayrı ve birlikte yaşamlarının
biricik yaşamına cumhuriyetleri ve yuvalarının
kendi ülkelerine, hani öylesine ufak ki bir öykü
ya da şarkı bir saatte aşar boydan boya, sesleniyor:
Gelin tüm muhafazakârlar ve özgürlükçüler
iyilikleri muhafaza etmek ve özgür olmak isteyen,
kaçıp gelin büyük yanıtların tacirlerinden
elleri metalikleşmiş iktidarla;
hiçbir yerin ve her yerin ittifakından
herkesten her şeyi en ucuza satın almakla
ve herkese her şeyi en pahalıya satmakla;
ittifakından çalışma ve borcun, çalışma ve ümitsizliğin;
çaresizce istihdam olunmuşların ücretli köleliğinden.
Kendinle iftihar etme ve kendini heba etmenin ittifakından
ayrılıp çıkın bir diğerinin ihtimamına
ve güzelim armağanlarına Gök ve Yer’in.
Çıkıp gelin bedenin yaşamına, biricik beden
size bahşedilmiş şunca tarih boyunca.
Bedenin ekonomisine gelin, onun gündelik meşgalesine,
ve onun yenilenmesine yemek vakti ve geceleyin.
Gelin bedenin şükran günlerine, onun kendini bilip
canlı bir ruh olarak tanıdığı.
Müşterekliğin dansına gelin, bir arada
bir çemberde, el ele, danslarına ebedi
aşkının kadınla erkeğin karşılıklı
ve komşularla dostların karşılıklı.
Hep gözden kaybolan, hep geri dönen,
çağıran komşularını geri dönmeye, yeniden düşünmeye
bakımını kanatlı ve boynuzlu sürülerin, bahçelerin
ve tarlaların, baltalıkların ve ormanların ve kesilmemiş koruların,
çağırarak onları ayrı ayrı ve bir arada, çağırarak, çağırarak
gidiyor ebediyen uzun, huzur dolu akşama
ve karanlıkta nehrin üstündeki gece balıkçılının vakvaklarına.

Wendell Berry
Çeviren: İnan Mayıs Aru

Lütfen, bu ve benzeri içerikleri size ulaştırmamız için bağımsız yayıncılığı destekleyin. Patreon üzerinden ABONE olarak tüm içeriklere erişim kazanırsınız.
Become a patron at Patreon!