Başo’nun 1 Haikusu Üzerine 4 Çeşitleme

Göremezsin hiçbir şey
Bir çiçek olmayan
Düşünemezsin hiçbir şey
Aydan başka

***

Görecek bir şey yok
Çiçeklerden başka
Düşünecek şey yok
Aydan başka

***

Görüp göreceğin
Çiçeklerdir burada
Tek düşüncen ay

***

Yok ki bir yer
Bir çiçek görmediğim
Ayı düşünmediğim

Matsuo Başo
Evirip çeviren: İnan Mayıs Aru

Patreon ile ABONE olarak bağımsız yayıncılığı destekleyin!
Become a patron at Patreon!