Ojibwa Resimli Şarkıları

Ojibwa Resimli Şarkıları

Türkçeleştiren: İnan Mayıs Aru
Kaynak: Alcheringa, Güz 1972 (Temmuz-Aralık 1971’de Howard A. Norman tarafından derlenip İngilizce’ye çevrilen Kanada Ojibwa şarkıları)

Tüm bu şarkılar şifa aramak ve almak üzerinedir.
Ojibwa şifacılık geleneği özel bir Şaman topluluğu olan Midewiwin arasında şifa şarkıları ve bu şarkılara eşlik eden piktograflar/resimçizitlerle aktarılırdı. Bu piktograflar daha uzun “Mide” yazıtlarının yanında ayrık parçalar olarak yer alır ve huş ağacı kabuğunun içine oyulmuş olurdu.
Ojibwalar, Midewiwin geleneğini ilk insanlara açlık ve hastalıktan korunma yollarını öğretmek isteyen Yüce Ruhun hizmetkârı Büyük Tavşan’a dayandırır. Büyük Tavşan, Susamuruna kutsal davul, çıngırak ve tütünü vererek insanlara yollar ve Susamuru insanlara şarkıları öğreterek şifa verir.

Yazıyı Paylaşın