Arınma

Vadi pınarının suyu 
Arıt kendini diye bağırmaz lekeli dünyaya
Ama kendiliğinden, doğal akışında
Gösterir nasıl yapacağını.

Ryokan Taigu (1758–1831)
Çeviren: İnan Mayıs Aru
Çizim: Utagawa Hiroshige

Wei wu wei (edimsiz edim) Taoculukta olduğu kadar Zen yolunda da eylemlerimizin nasıl olması gerektiğini anlatan kilit kavramlardan biridir. Burada edimsizlikle kast edilen hiçbir şey yapmamak değil ancak eylemlerimizin motivasyonlarına ve sonuçlarına yönelik düşünce ve tasarılarımıza bağlılık geliştirmemektir.

Yazıyı Paylaşın