Bir Mayıs Ölçeği

Soğuk yamaç karanlıkta dikiliyor
Oysa ağaçların güney yüzü dokununca kuru
Ağır dallar uzanıyor ay ışığını taşıyan teleklere

Seyretmeye geldim bu
Beyaz bitkileri geceleyin
En yaşlısı
İlk gelendir kalıntılara

Ve ay ışığında uykusu kaçmış saksağanları duyuyorum
Su akıyor kendi
Bitimsiz parmakları boyunca

Bu gece bir kez daha
Tek bir yakarı buluyorum ve bana sunulmamış o da

Sessizlik dışında tüm öğretmenlerim ölü şimdi
Beş kavağın yazdıklarını okumaya çalışıyorum
boşlukta

Tüm yaratıklar arasında sırf insana adalet getirir ölüm
Oysa ben arzuluyorum
Şarkı hariç bomboş bir eşikte diz çökmeyi

Zamanı yaratan eksik bırakmadı ahmaklarını da
Kollarında saatleri ve oy pusulalarıyla
Görünmez krallıkların sınırlarından geçen

Olanı mazi say başarmak için
Kendini kaçınılmaz addet ve takdir topla bununla
Artık inanmadığını fark ettiysen büyüt tapınağı

Gün boyu adsız yıldızlar geçip durur kapıdan
Ta ölümden gelmişler buralara
Sorgusuz sualsiz

Işıktan duvarlar sarsılır ve bir baykuş uyanır yürekte
Kelimeler kifayetsiz
Gün başka yerde batmaya gider

Gece çökmeden kapının altında taçyapraklar eser
Ve gölgeler
Ölümün ötesindeki atalarını anımsar

Karlar boyu geçit töreninin sonunda
yağan
su hatırlar gülmeyi.

W. S. Merwin
Çeviren: İnan Mayıs Aru

“Enerji Sonsuz Hazdır”

Montreal’de Sir George Williams Üniversitesi’nde genç bir kadın bana “En büyük korkunuz nedir?” diye sordu. Ağzımdan “gen havuzu çeşitliliği ve zenginliğinin kaybolması” lafı çıktı ve oradakilerin çoğu ne kast ettiğimi anladılar.

Yaşamın hazinesi tüm canlı varlıkların çok çeşitli genlerinde saklanan bilgi zenginliğidir. Bir dizi felaket sonrası pek çok bitki ve hayvan türünün yaşamları pahasına insan ırkının hayatta kalması hiç de zafer sayılamaz. Çeşitlilik gezegendeki uzun erimli değişimler karşısında yaşama çok sayıda adaptasyon ve tepki olanağı sağlar. Böylece ileride bir gün, bizim dik duran primat ailemize kıyasla daha berrak bilinç düzeylerinin başka bir evrim hattı üzerinden gelişmesi ihtimali diri kalır. Okumaya devam et

Merhamet

Üç çeşit merhamet vardır. Bunlardan ilki bu dünyanın olgularına, duyarlı varlıklara karşı duyulan merhamettir. İkincinin nesnesi ise bizzat canlılar değil, ilkeler ve özlerdir. Üçüncüsü ise yönelecek hiç bir nesnesi olmayan sınırsız merhamettir. Bu üç merhamet birbirinden oldukça farklıdır.

Canlı varlıklara yönelik merhamet bu varlıkları ve bunların yanılsamalarını gerçek kabul ederek bu gerçek saydığı yanılsamalar içerisinde onlara yardım etmeye çalışan kişinin merhametidir. Bu, sınırları duygular tarafından çizilen duygusal bir merhamettir. Bu da bir arzunun ürünüdür ve bu nedenle esasen özgürleştirici bir merhamet değildir.

İlkeleri ve özleri esas alan merhametse, tüm varlıkları neden-sonuç ilişkilerinin çeşitli koşullara bağlı ürünleri, kendi başlarına bir benliği olmayan bir ilkeler ve özler bileşimi olarak gören kişinin merhametidir. Bu birer yanılsama olduğu bilinen varlıkları yanılsamadan ibaret acılarından kurtarmak için yine yanılsamaya dayalı araçlar kullanan bir merhamettir. Her ne kadar duygusal merhametin sınırlılıklarını aşsa da bu hayali merhamet de yanılsamalar dünyasında kalır ve bu nedenle tam anlamıyla özgürleştirici bir merhamet değildir.

Muso Soseki (1275-1351)
Çeviren: İnan Mayıs Aru

Sandokai (Çoklukla Denkliğin Uyumu)

Sekizinci Zen piri Sekito Kisen (Shitou Xiqian, 700–790) tarafından yazılmış bir şiir olan Sandokai, Soto Zen okulunun temel metinlerinden biri sayılmakta ve Soto manastırlarında her gün dua gibi okunan sutralar arasında yer almaktadır.

Sekito Kisen’in döneminde Zen artık Çin’de giderek popülerleşmeye başlayan ve pek çok izdeşi bulunan bir öğreti haline gelmişti. Tam da bu dönemde Zen izdeşleri arasında, aniden uyanışı savunan Güney Ekolü ve kademeli uyanışı savunan Kuzey Ekolü şeklinde bir ayrım ortaya çıkmış ve bu iki ekolün taraftarları arasında ciddi çekişmeler yaşanmıştı.

Sekito, Sandokai’de hem Kuzey ve Güney ekolleri arasındaki ayrılığa hem de aynılık ve farklılık, ışık ve karanlık, olgular dünyası ve esas ilkeler arasındaki ikiliğe birleştirici bir pencereden bakarak hem o dönem için güncel olan hem de daha ezeli ve ebedi sorunlara ışık tutmuştur. Okumaya devam et

Şaka

Dünyanın tüm bozuk paraları.

Birleşin.

Pekala böyle de söylenebilirdi bir cümle. Ve bu haliyle hiç de kötü durmuyor. “Peki neden bozuk paralar?” diye soracak birisi.Bozuk paraların küçük çocuklar olduğundan habersizdir muhtemelen. Ve bir devrimin başlangıcında sapanlarımızın asil mermileri de olabilir onlar.

Bir grup üniversiteli eylemci barışçıl  amaçlarla toplanıp “bozuk para” eylemini tertip etmişti. Her yıl artan harç paralarını ödemeyi reddetmiyordu bu çocuklar. Yalnızca tüm parayı en küçük para birimiyle ödeyeceklerdi. Ellerinde çuvallarla harç kuyruğunda bekleyen öğrenciler. Ne kadar zam yaparsanız işiniz o kadar zorlaşır. Truva atı şaha kalkmıştı. Okumaya devam et

Mantar Avı


Issız bir patika uzanıp gidiyor milyonlarca ağacın arasında.
Tepemde binlerce doruk gizlenmiş bulut ve dumanın ardında.
Güz yeni başlıyor, dökülen yapraklar kaplamış hep zemini.
Yağmurlu bir gün olmasa da kayalar kara ve kasvetli.
Elimde bir sepet, mantar avlıyorum ormanda.
Kovamı takmışım koluma, taşlı bir pınardan su çekiyorum.
Kim memnun olur ki böyle bir hayattan,
Dünyadan büsbütün el etek çekmedikten sonra?

Ryokan Taigu
Çeviren: İnan Mayıs Aru

Bir Dağın Yerine Geçen Şiir


Oradaydı işte, kelimesi kelimesine,
Bir dağın yerine geçen şiir.

Onun oksijenini soluyordu,
Kitap tozlu masada kapalı dururken bile.

Hatırlatıyordu ona nasıl da muhtaç olduğunu
Kendi yolunda ilerleyerek gideceği bir yere,

Nasıl da yeniden düzdüğünü çamları,
Kayaları öteleyip usulca ilerlediğini bulutların arasında.

En isabetli seyir terasına doğru,
Tarifsiz bir tamamlanmışlık içinde tastamam olacağı:

Noksansız kayada kendi noksanlığının,
Nihayet keşfedeceği kıyısına yanaştıkları manzarayı,

Üstüne uzanıp, bakışlarını denize çevirdiğinde
Eşsiz ve ıssız evini tanıyacağı.

Wallace Stevens
Çeviren: İnan Mayıs Aru

Zahmetli Bir Sadelik


Yatağım bir taşkın yolu, kupkuru kıyıları. Hiçbir eğrelti
yurt tutayım demez burayı. Nereye saklandın yarim?
Yoktum uzun süre. Ayrılmak için döndüm.
Dahası, tükenmiş pınarın beşiğindeki üç taştan biri, yoldan
gelip geçen kişiye ithafen oyulmuş şu sözü etti: “Dost:”
Bir rüya icat ettim ben ve salınan yaz altında içtim yeşilliğini.

René Char
İngilizceden Çeviren: İnan Mayıs Aru
Sumi-e: Wang Nong – River of Time

Budizm ve Yaklaşan Devrim*

Budizm evrenin ve tüm yaratıkların özünde eksiksiz bir bilgelik, aşk ve merhamet halinde olduğunu, doğal tepkilerle ve karşılıklı dayanışma içerisinde hareket ettiğini savunur. Bu başlangıçtan beri sahip olduğumuz halin kişisel idraki, bir “benlik” tarafından kendi adına gerçekleştirilemez – çünkü kişi kendini bırakmadan ve kendinden geçmeden bu tam olarak gerçekleşemez.

Budist bakış açısına göre bu zahmetsiz tezahürün önündeki engel, korku ve doymak bilmeyen bir hırs olarak açığa çıkan “Cehalet”tir. Tarihsel olarak Budist düşünürler cehalet ve ıstırabın ne dereceye kadar toplumsal faktörlerden kaynaklandığını analiz etmede başarısız olmuşlar, korku ve tutkunun insan olmanın doğasından geldiğini düşünmüşlerdir. Bu nedenle Budist felsefenin esas derdi epistemoloji ve “psikoloji” olurken tarihsel ya da sosyal sorunlar göz ardı edilmiştir. Her ne kadar Mahayana Budizmi muazzam bir evrensel kurtuluş vizyonuna sahip olsa da Budizmin fiili başarısı, kendini adamış birkaç kişinin psikolojik engeller ve kültürel şartlanmışlıklardan kurtulmasına yönelik pratik meditasyon sistemleri geliştirmek olmuştur. Kurumsal Budizm zaten hangi politik sistemin altında tesis edilmişse onun haksızlık ve zulümlerini kabul etmeye ya da görmezden gelmeye dünden razıdır. Bu da Budizm’in ölümü olur zira merhametin manidar bir biçimde işleyişinin ölümü demektir. Merhamet duymayan bilgelikse acıyı hissetmez. Okumaya devam et

Gönlün Uyanış Makamıdır Yuvam


13. yüzyılın büyük Zen ustası ve şairi Muso Soseki şöyle diyor bir şiirinde:

Belli bir yer olmadığında
Bana ait diyebileceğin
Nereye gittiğin hiç fark etmez
Hep yuvaya dönmektesin

Bir süredir Gürcistan’ın dağlarında dolanırken, yuvamdan fersah fersah uzakta, yuvamı düşünüyorum. Sahi neresi yuvam? Nicedir zihnimde/gönlümde dönüyor bu yuva meselesi, anlamaya çalışıyorum. Okumaya devam et